Materiály

Na ochranu dřeva požíváme vodou ředitelné barvy a vosky Osmio.

Na izolaci používáme materiál Métisse (isolantmetisse.com), který má certifikovanou termickou konduktivitu lambda 0,039 W/(m.K). Jedná se o upravenou recyklovanou bavlnu, která má kromě termických i výborné akustické vlastnosti.

Izolace Métisse se skládá z vláken zbytků džínoviny a svetrů. Staré vyřazené oblečení se rozvlákní a zpracuje na vysoce kvalitní izolační výrobek. Skládá se z 90 % z recyklovaných bavlněných vláken. V první fázi procesu se odstraní veškeré kovové prvky, jako jsou cvočky, zapínání, knoflíky a zipy. Poté je materiál rozmělněn průmyslovým zařízením a nakonec dekonstruován, až se z něj opět stanou základní materiálová bavlněná vlákna. Vypadá to téměř jako cukrová vata- Přeměna je poměrně nízkoenergetický proces, což ji činí ještě šetrnější k životnímu prostředí. Bavlněná vlákna jsou poté upravena tak, aby byla nehořlavá a odolná proti hmyzu, škůdcům a plísním. Poté se v pecích spojí s dalšími vlákny, aby se materiál stabilizoval, a teprve pak se rozřeže na pláty. Při tomto procesu se na jeden metr čtvereční izolace o tloušťce 100 mm spotřebují přibližně 3 páry džín.

VÝHODY A NEVÝHODY
Používáním recyklované textilní izolace pomáháte využít odpad určený na skládky. Neobsahuje formaldehyd a nemá nechvalně známá drobná svědivá vlákna, která dráždí pokožku a plíce, jako je tomu u skleněných vláken. Navíc boduje i ve všech třech pilířích udržitelnosti: protože se skládá z 90 % z recyklovaného oblečení, je velmi prospěšný pro životní prostředí (Planeta), sběr a třídění oblečení provádějí lidé znevýhodnění na trhu práce (Lidé) a díky izolaci se snižují účty za energie (Zisk) a kruh se uzavírá! A samozřejmě, přírodní bavlněná vlákna jsou po skončení životnosti izolace stoprocentně recyklovatelná.

Nízká hustota recyklované textilní izolace snižuje tepelnou vodivost, což znamená, že minimalizuje přenos tepla z Vašeho domu do vzduchu kolem vašeho domu. Tato izolace má také účinek regulace vlhkosti. Bavlna, která je hlavní složkou izolace, je známá tím, že dokáže regulovat vlhkost. Absorbuje a desorbuje páru, čímž zabraňuje vzniku rosného bodu, a poté se vrací ke své tepelné kapacitě. Její instalace spojená s parozábranou přispívá k omezení rizika kondenzace, a tím i vzniku vlhkosti. Materiál je také chemickým ošetřením učiněn odolným proti vzniku plísní.

Tento druh izolace je také dobrou zvukovou bariérou, kdy dlouhá bavlněná vlákna materiálu vytvářejí trojrozměrnou infrastrukturu, která zachycuje, izoluje a kontroluje zvukové vlny. Recyklovaný textil neobsahuje těkavé organické sloučeniny ani formaldehyd. Instalace izolace z recyklovaného textilu nedráždí pokožku ani dýchací cesty. V recyklované textilní izolaci není obsažen žádný inhibitor hmyzu. Testy ukazují, že nedochází k rozvoji roztočů. Izolace se po slisování vrací do původní tloušťky. Výsledkem je velmi stálá a vysoká izolační hodnota.

Jedná se o špičkový materiál, proto jsou náklady na něj vyšší než na jiné méně ekologické materiály. Má také o něco nižší izolační hodnotu než například PIR izolace. Vzhledem k tomu je recyklovaná textilní izolace ideální, pokud hledáte výrobek s velkou izolační hodnotou a boduje ve všech třech pilířích udržitelnosti.